Jdi na obsah Jdi na menu
 


- Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2015

29. 12. 2014

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj
Černoleská 1929, Benešov, 256 01
T: +420 317 742 033, F: +420 317 723 011
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvss@svscr.cz
ID datové schránky: wx98b5p
Bankovní spojení: ČNB 1022121/0710
IČ: 00018562
Naše č. j.: SVS/2014/100571-S
Vyřizuje: MVDr Jiří Hašek
Telefon: +420 321720077
V Benešově 09.12.2014
Informace pro včelaře - Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok
2015
Oznamuji Vám, že Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015 stanovuje následující
povinná vyšetření a ošetření včelstev:
VYŠETŘENÍ HRAZENÁ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
MOR VČELÍHO PLODU (kód EpM130)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti,
v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdru-
žením dle zákona č. 154/2000 Sb.
VARROÁZA (kód EpM300)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření.
Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném
podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2015. Všichni chovatelé včel jsou
povinni do 30. 9. 2015 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.
VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ NEHRAZENÁ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
VARROÁZA – předjarní preventivní ošetření (kód ExM310)
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť bez nálezu roztoče
(nulová extenzita) se provede preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová
extenzita u méně než 25 % stanovišť na území okresu. Pokud byla zjištěna nulová extenzita u více než 25 %
stanovišť na území okresu, provede se ošetření pouze na stanovištích, kde byl zjištěn nález více než tři samičky
Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli, odebraných do 15. 2. 2015. Ošetření
se provede schváleným veterinárním léčivým přípravkem ( dále jen VLP ) v souladu s příbalovou informací nebo
VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření
musí být provedeno do 15. 4. 2015. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.
VARROÁZA – letní preventivní ošetření (kód ExM320)
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť s nálezem více než tři
samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných
do 15. 2. 2015, se provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita
u více než 25 % stanovišť na území okresu. Ošetření se provede schváleným veterinárním léčivým přípravkem
(VLP) v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho
použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do deseti dnů po posledním odběru medu.
Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.
Chovatelé včel – Středočeský kraj 2
VARROÁZA – letní preventivní ošetření – kočující včelstva (kód ExM330)
Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1. 6. 2015, nejpozději do 14 dnů po každém návratu
na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat jedním z VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP
schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.
VARROÁZA – podzimní preventivní ošetření (kód ExM340)
Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných v Ústřední evidenci zvířat
a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. října 2014 do
31. prosince 2014 v intervalu 14 – 21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací
k jeho použití nebo
b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
c)jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování
NOSEMA (kód ExM400)
Parazitologické vyšetřeni; vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že
se jedná o registrované chovy matek.
Upozorňuji na následující vyšetření (hrazené chovatelem) před přesuny:
MOR VČELÍHO PLODU (kód ExM110)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) minimálně 1x ročně na stanovišti
a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce
b) na zimním stanovišti kočovných včelstev
Nadále trvá povinnost podle § 6 veterinárního zákona vyžádat si veterinární osvědčení před přemístěním
včelstev mimo území kraje.
MVDr. Zdeněk Císař
ředitel
podepsáno elektronicky