Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září 2023

24. 8. 2023

 

  Schůze výboru a důvěrníků bude v pátek 8.září 2023 od 17,00 hodin  v Klecanech v Dolních kasárnách (Klecany 968).

Na této schůzi budeme vybírat žádosti o dotaci 1.D. K žádosti o 1.D je nutné přidat kopii Hlášení o počtu včelstev k 1.září pro ČMSCH.  Toto hlášení musí podat i začátečníci, kteří se u ČMSCH přihlásili nedávno. Počty včelstev na obou formulářích musí spolu korespondovat! Nelze žádat o dotaci na včelstva, která oficiálně neexistují. Také jsme dostali výzvu, abychom řádně a všichni vyplňovali Podklady pro Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2023. Ostatní informace a formuláře vztahující se k dotaci 1.D jsou přílohou časopisu Včelařství č.8 nebo na www.vcelarstvi.cz  zde.  Pokud máte stanoviště na území jiné základní organizace, je třeba si od nich nechat potvrdit Potvrzení o umístění včelstev.  Svoje žádosti s přílohami pošlete po důvěrnících nebo přineste osobně na tuto schůzi. Neházejte je neuváženě nikomu do schránky, za dveře, přes plot a podobně bez předchozí domluvy. Jen tak se vám nic neztratí.
  Na žádostech se uvádí pozdější termín odevzdání než požadujeme my. Respektujte náš termín! Je to z důvodů našich časových možností. Zpracování žádostí, aby bylo odvedeno bezchybně, zabere dost času, neboť se řady včelařů neustále rozšiřují. Už je nás tu podle naší evidence kolem stovky a mnozí mají i více stanovišť, takže vás prosím o maximální součinnost. 
 
  Hned po zpracování žádostí 1.D a tedy i aktualizaci dat v CISu, budeme vybírat členské příspěvky na příští rok a zúčtovávat další položky z tohoto roku. Musím předeslat, že to bude více než na co jste doposud byli zvyklí. Zkrátka zdražuje se všude a všechno. Na některé položky jsme získali od sponzorů. Platební pokyny přijdou stejně jako loni s předstihem.
 
 Pokud ještě nemáte Formidol a nemá ho pro vás ani váš důvěrník, případně jste v místě bez důvěrníka, můžete se pro něj zastavit na stejném místě ve stejný čas.
 
 
 
  Nově byl zaznamenán na území naší základní organizace ve Zdibech první případ moru včelího plodu . Podrobnější informace se dozvíme na schůzi. Budou se na nás zcela jistě vztahovat nová veterinární nařízení. Věnujte zvýšenou péči svým včelstvům, važte dobře každý svůj krok a sledujte vývoj situace. Přestože jsem několikrát upozorňovala, že jsme stále ještě v ochranném pásmu, mnozí z dotčených včelařů nedali svoje vzorky k vyšetření!